Az Európai Gyalogtúra Szövetség kötelékeit erősítik a csíki túravezetők

Bármennyire is keretek, korlátozások  közé szorít a jelenlegi járványhelyzet, az egészséges életmódnak mindig lesznek követői, egyre inkább felértékelődik napjainkban a szabadban eltöltött idő, a természetjárás, a gyalogos közlekedés.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE), a természetjárást, honismeretet és környezetvédelmet gyakorló és népszerűsítő szövetség, amely 16 tagszervezettel rendelkezik, köztük a Csíkszéki EKE is tagja, 2017. szeptemberének végén csatlakozott az Európai Gyalogtúra Szövetséghez / European Ramblers Association (ERA) / Europäische Wandervereinigung (EWV) / Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP), ezáltal európai szinten képviselheti tagsága érdekeit és hozzájárulhat a kontinensünket átszelő turisztikai útvonalak alakításához, fenntartásához.

Az EKE szellemiség jegyében, Tőke Dénes túratársunk kezdeményezésére és koordinálásával, 2019. folyamán egy két és fél hónapos, elméleti és gyakorlati részből álló, magashegyi túravezetői tanfolyamon vehettek részt a Csíkszéki EKE osztály tagjai. A tanfolyam befejezését követően a résztvevők az elsajátított ismeretanyagból sikeres ellenőrző vizsgát tettek, ezáltal az országos EKE vezetősége által elismert igazoló oklevelet és kitűzőt kaptak, amely feljogosítja viselőjét túrák szervezésére az EKE keretében.

Tekintettel arra, hogy a szervezet felvételt nyert az Európai Gyalogtúra Szövetségbe, dr. Kovács Lehel István, országos elnök kezdeményezésére és az említett tananyagot is elfogadták egyesületi, szövetségi szinten, Szabó Károly, csíkszéki elnök meghívására és jelenlétében, a tanfolyamot elvégző 14 személy ünnepélyes keretek között vehette át 2020. november 7-én, a lázárfalvi CsEKE birtokon az Európai Gyalogtúra Szövetség és az Erdélyi Kárpát Egyesület által kiállított túravezetői oklevelet és jelvényt. 

Kiemelt túravezetői státust nyert: Tőke Dénes, túravezetői képesítést szereztek: Balázs-Bécsi Rozália, Bölöni Sándor, Fénya József, Gál István, Kocsis György, Kozman Zsolt, László Ilona, Márton Adél, Márton Gyula, Nagy Attila, Olti Elemér, Péterffy Ágnes-Katalin, Szabó József.

Az országos EKE életében példaértékű ez a kezdeményezés, amelynek Tőke Dénes az ötletgazdája, kivitelezője, a Csíkszéki EKE tagjai azok, akik elsőként elindították ezt a tudásátadási folyamatot és részesülhettek a megtisztelő címben.

Lejegyezte,

Péterffy Ágnes-Katalin

Túra kép